Informācija iedzīvotājiem

80200242 – bezmaksas tālrunis ar ieraksta funkciju
Informācija paredzēta Sarkandaugavas un Kundziņsalas iedzīvotāju informēšanai par rīcību iespējamo rūpniecisko avāriju vai ugunsgrēku gadījumā, kā arī gaisa kvalitātes pasliktināšanās gadījumā SIA „Man – Tess” teritorijā.
 
Komercuzņēmuma saimnieciskā darbība daļēji saistīta ar gaišo naftas produktu pārkraušanu un uzglabāšanu. Iekārtas un darba procesi terminālī atbilst spēka esošo normatīvo aktu prasībām, to regulāri pārbauda attiecīgās uzraudzības iestādes. Kopējais drošības līmenis terminālī atbilst saistošajiem kritērijiem. Termināls uzbūvēts tā, ka jebkuras tehniskas avārijas vai ugunsgrēka gadījumā, bīstamās iedarbības zona nesniegsies ārpus paša uzņēmuma teritorijas un neapdraudēs  iedzīvotājus, kuri dzīvo uzņēmuma tuvumā. Vienlaicīgi ar to,  iespējamas avārijas vai ugunsgrēka gadījumā – mums tuvākos dzīvojamos namus varētu aizsniegt dūmi ar kvēpiem, radot cilvēkiem nepatīkamu situāciju, diskomfortu. Avārijas sekas var būt  atkarīgas no izplūdušo gaišo naftas produktu daudzuma, noplūdes intensitātes un vietas, no meteoroloģiskajiem apstākļiem un citiem faktoriem. Sakarā ar to, sniedzam Jums informāciju par ieteicamo rīcību šādā negadījumā:
 
OPERATĪVO DIENESTU TĀLRUŅI

Iedzīvotājiem ir jāatceras tikai viens tālruņa numurs, kas garantē ātru un efektīvu rīcību nelaimes gadījumos - VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS - 112. Tas ir bezmaksas zvans no jebkura telefona (arī bez mobilā telefona SIM kartes - no jebkuras vietas Latvijā, kur ir mobilā sakaru tīkla pārklājums).


 
GAISA KVALITĀTES PASLIKTINĀŠANĀS GADĪJUMĀ
Termināls ir izstrādājis un iesniedzis kontrolējošās institūcijās tvaika emisiju līmeņa samazināšanas pasākumu plānu, kura mērķis ir samazināt naftas produktu tvaiku emisiju izplatību veicot regulāru meteo apstākļu monitoringu, samazinot vienlaicīgi nolejamo dzelzceļa cisternu skaitu, uzstādot aparatūru, kas nodrošina momentālu datu saņemšanu par gaisa kvalitāti.

Lai sabiedrība varētu sniegt informāciju par traucējošiem apstākļiem, kas nav saistīti ar rūpnieciskām avārijām un uzņēmums varētu savlaicīgi reaģēt un tos novērst gadījumos, kad mūsu uzņēmumā notiek pārkraušanas operācijas, lūgums informēt terminālu par šādiem kontaktālruņiem:

67162461, 26182396 – diennakts dežuranta tālrunis
80200242 – bezmaksas tālrunis ar ieraksta funkciju.


Zvanot, lūgums stādīties priekšā, nosaukt savu tālruņa numuru un atstāt informāciju par traucējošiem apstākļiem. Mēs regulāri pārbaudīsim atstāto informāciju un visiem identificētiem zvanītājiem atbildēsim, kā arī savlaicīgi reaģēsim uz to.

Ceram uz Jūsu izpratni, un ka augstāk minētās darbības būs efektīvas un palīdzēs uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus, kā arī noņems jebkādu šaubu ēnu par mūsu uzņēmuma spēju efektīvi darboties, ievērojot vides prasības.

APZIŅOŠANA
Lai brīdinātu iedzīvotājus par rūpniecisko avāriju vai ugunsgrēka gadījumu , tiks iedarbināta VUGD trauksmes sirēna Tvaika ielā 44 (A/S „Aldara” teritorijā). Lēmumu par sirēnas iedarbināšanu pieņems VUGD. Ja skan trauksmes sirēnas signāls, ieslēdziet Latvijas radio 1, Latvijas radio 2, Radio SWH, vai Latvijas televīziju LTV 1, LTV 7, TV3, LNT, TV5, PBK (Pirmais Baltijas kanāls), lai saņemtu informāciju par rūpnieciskās avārijas vai ugunsgrēka gadījumā veicamajiem pasākumiem.

Neizslēdziet radioaparātus un televizorus, klausieties turpmāko informāciju.
Ieklausieties policijas un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta personāla sniegtajos paziņojumos pa skaļruņiem un izpildiet tos.

Paziņojiet par notikušo Jūsu tuvākajiem kaimiņiem.
 
MĀJAS GATAVĪBA
Iepriekš sagatavojieties iespējamām ārkārtas, nestandarta situācijām. Sadzirdot sirēnu, ieteicamas rīcības:
·         dzīvoklī aizvērt durvis, logus, vēdlodziņus, ventilācijas lūkas un izslēgt kondicionierus;
·         ja stiprs vējš nes dūmus tieši pret dzīvokli, aizlīmēt logiem spraugas starp rāmi un aplodām ar līmlentu vai papīra strēmelēm;
·          balkona, lodžijas durvis aizvērt un aizklāt ar samitrinātu auduma aizkaru;
·         Sekot informācijai un norādījumiem, kuri var tikt doti pa radio un televīziju, vai ar policijas, ugunsdzēsēju automašīnu skaļruņiem dzīvojamo namu tuvumā.
 
Personas dokumentus uzglabājiet visiem ģimenes locekļiem zināmā un pieejamā vietā.
 
EVAKUĀCIJAS KĀRTĪBA
Informācija par evakuēšanās nepieciešamību un papildus norādījumi Jums tiks sniegti pa radio un televīziju, vai ar policijas, ugunsdzēsēju automašīnu skaļruņu palīdzību. Evakuācijas izziņošanas gadījumā dzīvoklī noslēgt gāzi, elektrību, ūdeni, aizslēgt dzīvokli, doties prom uz informācijā norādīto izmitināšanas vietu. Pagaidu izmitināšanas vietā pildīt evakuācijas organizētāju norādījumus, sekot viņu informācijai par bīstamās situācijas beigām un atgriešanos dzīvesvietā.
 
Evakuācijas gadījumā ņemiet līdzi personas dokumentus, skaidru naudu, vērtslietas, pārtikas rezervi, dzeramo ūdeni un tikai nepieciešamo apģērbu, atbilstoši gadalaikam.

Neceliet paniku un saglabājiet mieru!

Ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, griezieties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību - 113.


Plašāka informācija kā rīkoties iespējamo  rūpniecisko avāriju vai ugunsgrēka gadījumā ir pieejama VUGD mājas lāpā www.vgd.gov.lv un Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plānā, kas ir apskatāms Rīgas domes mājas lapā: www.riga.lv .

Ar komercuzņēmuma Civilās aizsardzības plānu un pārējiem drošības dokumentiem var iepazīties pie uzņēmuma speciālistiem piesākoties pa telefonu +371 67162439.

Ceram, ka tāpat kā pagājušajos vairāk kā 20 mūsu darbības gados, arī turpmāk ne avārijas, ne arī citi nevēlami notikumi nepiemeklēs ne uzņēmumu, ne arī Jūs.

Partneri

05.jpgbb.jpgaa.jpgISO9001_1.jpgdd.jpg06.jpg